Sử dụng công nghệ tế bào LFP, Sử dụng công nghệ của tế bào LFP, các tế bào pin lithium-ion dạng túi có tuổi thọ chu kỳ tốt, hơn 2000 chu kỳ, hiệu suất xả ở nhiệt độ cao và thấp tuyệt vời và hiệu suất ổn định.

Liên hệ : 096.113.9936 để được tư vấn

Acquy-xasau